Vondel Translation Prize

02 December | 2021

De Vondel Translation Prize is een tweejaarlijkse prijs voor de beste boekvertaling in het Engels of Amerikaans van een Nederlandstalig letterkundig of cultuurhistorisch werk. Johanna W. Prins en Johanna H. Prins kregen een eervolle vermelding voor Mother Number Zero (Moeder nummer nul). De Vondel Translation Prize 2013 ging naar David Colmer voor The Misfortunates, zijn vertaling in het Engels van De helaasheid der dingen van Dimitri Verhulst.