Jubileumeditie

02 December | 2021

Dit jaar viert uitgeverij Querido haar honderdjarig bestaan. Om dat te vieren is er een serie van acht jubileumedities verschenen.

Een van de jubileumboeken is de zesde druk van De regels van drie en daar ben ik blij mee.
De andere boeken zijn van Guus Kuijer, Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen, Marlene van Niekerk, Hella S. Haasse, Bernlef en Doeschka Meijsing.

Deborah van der Schaaf en Marry van Baar verzorgden de omslagen en de vormgeving.